تنها خداست که می ماند.. والقلم ومایسطرون

کوشش آن حق گزاران یاد باد.......

لینک دانلو دکتاب دستان شفا بخش

لینک دانلود کتاب دستان شفا بخش

تالیف خوزه سیلوا

این کتاب در مورد آموزش تکنیکهای مراقیه و رفتن به سطح الفا برای تلقین پذیری و  اثرات شگرف ان در زندگی است.

خواندن این کتاب به همه توصیه میشود .کمترین نتیجه آن باز شدن دید و نگاه شما به نقش مهم تسلط قوای  روحی بر جسم است.

لینک دانلود

دستان شفابخش

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ آذر۱۳۸۶ساعت 12:6  توسط بهارصبا (فاطمه فضایی)  |